Årets nyheter i tjänsten

Jun 27, 2018

Kunna betala ut rapporten via betalfil

Vi har lagt in stöd för användaren att ange sitt bankkontonummer och ett stöd för att ta ut en betalfil som kan skickas till banken för inskickade och godkända rapporter.

Skattepliktigt endagstraktamente

Endagsförrättning, eller endagstraktamente som många kallar det, är skattepliktigt. Om arbetsgivaren betalar ut ersättning för endagsförrättning finns nu även möjligheten att hantera det i Companyexpense.

Regelverk: Beloppet bygger på Skatteverkets belopp alternativt om organisationen själv satt ett högre belopp. Beloppet bygger också på eventuell utlandsvistelse.

Tid för heldag: Resan inleds före kl 12:00 och avslutas efter 19:00.
Tid för halvdag: Resan inleds efter kl 12:00 och avslutas efter 19:00 eller inleds före kl 12:00 och avslutas före 19:00.

Kontering: Beloppet sätts på skattepliktigt istället för skattefritt som med vanliga traktamenten.

Flera attestanter

Vi har nu gjort en del förändringar kring attest. Efter senaste releasen kan man nu:

  • aktivera funktionen att även obehöriga godkännare ska kunna granska rapporter
  • ställa in antal behöriga godkännare som krävs (upp till 3 st)
  • lägga en eller flera godkännare per avdelning, inklusive beloppsgräns
  • lägga in en standardgodkännare

Rapporten går sedan från den egna avdelningen och uppåt tills rätt antal behöriga godkännare har godkänt rapporten. De som har granskat och godkänt rapporten visas med namn och klockslag på rapporten. Det går även att ha en eller flera tillfälliga godkännare, om den ordinarie godkännaren t ex går på semester. Det finns även stöd för nya attestflödet i appen.

Få statistik över alla utlägg

Nu är det möjligt att ta ut statistikrapporter över alla utlägg i Companyexpense. Välj vilken period du vill få en rapport på och få rapporten i en Excelfil för att göra avstämningar eller följa upp kostnader etc. Du hittar funktionen under ”Min organisation”.

Stöd för kostnadsställe och projekt på traktamente och milersättning

Det går nu att ange detta vid skapandet av traktamente och milersättning för en ännu mer översiktlig utläggshantering.

Attestering på utläggsnivå

Nu finns möjligheten att attestera på utläggs- och/eller kostnadsställenivå. Rapporten godkänns då inte i sin helhet utan olika personer kan nu attestera/avslå enskilda utlägg. Det nekade utlägget hamnar hos användaren igen och kan redigeras innan det skickas in på nytt för attestering. Det går då inte att ändra i redan godkända utlägg utan endast de nekade är öppna för redigering.

Tvåfaktorsinloggning

Nu finns stöd för tvåfaktorsinloggning genom SMS för användare på partnernivå.

Funktion för att ladda ner bokförings- eller lönefil direkt till datorn

Funktionen hittas under inställningar för rapporter och har benämningen ”Ladda ned godkända rapporter direkt i webbläsaren”.