Bankpartners

Genom att koppla företagskort till Companyexpense förenklar vi hanteringen av kvitton och reseräkningar ännu mer. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten. Samtidigt matchas alla köp mot kommande kortfaktura per automatik. Enkelt och smidigt! Idag kan företagskort från bankerna nedan kopplas till tjänsten.

Intresserad av att bli bankpartner?

Läs mer

Självklart är vi även kopplade mot Eurocards Smart Receipts. Med Smart Receipts kan du fota ditt kvitto direkt vid köptillfället i Eurocards app och få ditt kvitto skickat till Companyexpense tillsammans med transaktionsinformationen. Använder ni funktionen för automatkontering av digitala inflöden kan även inkommande transaktionen bli tilldelad en utläggskategori direkt. Det innebär att vi automatiskt får ett komplett underlag för att skicka in och bokföra rapporten.

Läs mer om Smart Receipts här.