Companyexpense för byrån

För byrån

En smart och automatiserad bokföring av reseräkningar.

Mindre papper. Mindre administration.

En korrekt bokföring som sköter sig själv.

Sparar tid

%

minskad hanteringstid

Mindre administration

%

minskad manuell administration

Korrekt bokföring

%

mindre felaktigheter

Bokföring på automatik. Vi automatiserar hela utläggsprocessen.

Bokföring på automatik. Vi automatiserar hela utläggsprocessen.

Mindre administration - mer tid

Mindre administration. Mer tid.

Fungerar friktionsfritt för både stora och små kunder

Fungerar friktionsfritt för både stora och små kunder.

Flexibel tjänst som kan anpassas efter byråns och era kunders unika behov

Flexibel tjänst som kan anpassas efter byråns och era kunders unika behov.

Kompatibelt med alla ekonomisystem

Kompatibelt med alla bokförings- och lönesystem.

Med Companyexpense hanterar du utlägg, traktamente, milersättning, reseräkningar och utläggsrapporter.

För den större byrån

Marknadsför tjänsten under ert varumärke.
Vi står för all utveckling.
Administrera era kunder digitalt

Byggd för byrån

Enkelt att lägga upp nya kunder och hantera befintliga. Sätt upp nya bolag med organisationsuppgifter, faktureringsuppgifter och attesterings- och avdelningsstruktur. Anpassa utseendet för varje kund.

Anpassa tjänsten efter era kunders behov vad gäller betalsätt, attestering, utläggskategorier, kontoplan, kostnadsställen och projekt.

Skräddarsy

Anpassa tjänsten för att motsvara byråns och era kunders unika behov vad gäller betalsätt, attestering, utläggskategorier, kontoplan, kostnadsställen och projekt etc. Koppla tjänsten till era kunders ekonomi- och lönesystem.

Få en översiktsvy över rapporter att attestera

Rapportöversikt

Det är enkelt att få överblick över alla kvitton, reseräkningar och rapporter. Sortera, filtrera och sök på användare, datum, utlägg och belopp. Få en översiktsvy över rapporter att attestera, redo att skickas, felaktiga, inskickade och utbetalda.

Redigera utlägg och rapporter vid felaktigheter, användaren meddelas automatiskt

Redigera rapporter

Korrigera felaktigheter utan att behöva gå tillbaka till användaren. Redigera utlägg och rapporter vid felaktigheter som kontering, belopp, moms, kostnadsställe etc. Användaren meddelas automatiskt vid förändringar.

Bokföring & lön

Bokföring & lön

Granska rapporter. Hantera felaktiga rapporter och skicka om till avsändaren, skicka om för attest eller skicka om utan attest. Skicka rapporter till bokföring och skicka underlag för utbetalning via bank eller lön.

Companyexpense kan kopplas till alla bokförings- och lönesystem

Integrera

Companyexpense passar med alla bokförings- och lönesystem. Standardiserade och färdiga kopplingar gör införandet av tjänsten enkelt och tryggt. Generella rapportformat som passar alla system; SIE, PDF, XML, CSV, mejl.

Reseräkna i flera organisationer med samma app.

Dimensioner

Enkelt att rapportera korrekt. Reseräkna i flera organisationer med samma app. Rapportera per organisation, kostnadsställe eller projekt. Välj enkelt organisation per utlägg. Konsulter kan rapportera per uppdrag.

Med Companyexpense kan du hantera alla typer av kvitton

Alla kvitton

Med Companyexpense kan du hantera alla typer av kvitton. Kvitton via mail vidarebefordras till tjänsten. Papperskvitton fotas i appen där de med hjälp av maskininlärning läses av automatiskt. Läs mer >>

Med våra tilläggstjänster kan du göra hanteringen av kvitton och reseräkningar ännu enklare.

Tilläggstjänster

Med våra tilläggstjänster kan du göra hanteringen av kvitton och reseräkningar ännu enklare. Koppla tjänsten till organisationers företagskort och elektroniska körjournaler.
Läs mer >>

Verkar det vara något för er?

Emelie Jonsson på MyController om Companyexpense

MyController

Vi har länge letat efter en tjänst som är lätt att använda och håller hög kvalitet. Både vi och våra kunder känner att Companyexpense är en klockren tjänst som gör livet lite enklare.

 

– Emelie Jonsson

Mattias Segerbrand på Saldo Redovisning om Companyexpense

Saldo Redovisning

Vi väljer Companyexpense för att det underlättar arbetet för våra 250 kunder och för att tjänsten gjort att vi kan eliminera det tråkiga administrativa arbetet kring kvitton. Ett mycket bra digitalt verktyg!

 

– Mattias Segerbrand

Angelica Jacobsson på Redovisa Resultat RR AB om Companyexpense

Redovisa Resultat RR AB

Digitalisering är det viktigaste steget i vår resa mot ett papperslöst mer miljövänlig samhälle. Inom Companyexpense finns den kompetens och kapacitet som krävs för att ta steget in i den digitala dimensionen. Dessutom är det superenkelt att använda!

 

– Angelica Jacobsson

Merit Nilsén på MerExakt Redovisning om Companyexpense

MerExakt Redovisning

Våra kunders bokföring ska skötas smidigt och bli korrekt. Companyexpense uppfyller bägge kriterier och jag rekommenderar tjänsten.

 

– Merit Nilsén

Ida Wallin på Allians Revision & Redovisning om Companyexpense

Allians Revision & Redovisning

Vår byrå har hunnit långt med digitalisering och Companyexpense är en viktig del i vår framgång.

 

– Ida Wallin

MyController

Vi har länge letat efter en tjänst som är lätt att använda och håller hög kvalitet. Både vi och våra kunder känner att Companyexpense är en klockren tjänst som gör livet lite enklare.

 

– Emelie Jonsson

Saldo Redovisning

Vi väljer Companyexpense för att det underlättar arbetet för våra 250 kunder och för att tjänsten gjort att vi kan eliminera det tråkiga administrativa arbetet kring kvitton. Ett mycket bra digitalt verktyg!

 

– Mattias Segerbrand

Redovisa Resultat

Digitalisering är det viktigaste steget i vår resa mot ett papperslöst mer miljövänlig samhälle. Inom Companyexpense finns den kompetens och kapacitet som krävs för att ta steget in i den digitala dimensionen. Dessutom är det superenkelt att använda!

 

– Angelica Jacobsson

MerExakt Redovisning

Våra kunders bokföring ska skötas smidigt och bli korrekt. Companyexpense uppfyller bägge kriterier och jag rekommenderar tjänsten.

 

– Merit Nilsén

Allians Revision & Redovisning

Vår byrå har hunnit långt med digitalisering och Companyexpense är en viktig del i vår framgång.

 

– Ida Wallin