Tilläggstjänster

Koppla Companyexpense med organisationens företagskort eller till elektroniska körjournaler.

Koppla företagskort till Companyexpense

Förenkla hanteringen av kvitton och reseräkningar ytterligare och koppla tjänsten till organisationens företagskort. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten med belopp, datum och inköpsställe och till rätt användare. Snabbt och smidigt!

Koppla företagskort till Companyexpense

1. Kortköp

Användaren gör ett köp med företagskortet. Transaktionen skickas till Companyexpense under natten.

2. Utlägg skapas

Transaktionen skapar automatiskt ett utlägg och användaren fotar kvittot i appen.

3. Kopplas till faktura

En rapport skapas automatiskt och samtliga transaktioner för fakturaperioden är låsta till rapporten.

4. Rapport skickas in

När kortleverantören skickar periodens faktura kan användaren skicka in sin rapport som då matchar fakturan.

5. Bokfört och klart

Rapporten bokförs automatiskt med komplett underlag och matchning mot kortfakturan.

Stöd för:

SEB
Danske Bank
Eurocard

Koppla elektroniska körjournaler

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Companyexpense till elektroniska körjournaler. Användaren får alla resor direkt importerade till tjänsten för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. Du får ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.

 

Automatiserad milersättning

Få koll på alla mil i tjänsten och rapportera milersättning direkt vid avslutad tjänsteresa med elektronisk körjournal.

Korrekt underlag

Användaren får alla resor med exakta körsträckor direkt importerade till Companyexpense.

Utbetalning

Skicka enkelt in din elektroniska körjournal för bokföring och utbetalning.

Stöd för:

Automile
TelliQ
Volvo on Call