Samarbetsavtalet innebär att Fortnox och Companyexpense gemensamt kommer att utveckla nästa generations tjänst för utläggshantering. Genom att medarbetarna hanterar sina kvitton, utlägg, traktamenten och milersättning direkt i mobilen kommer företag, deras personal och redovisningsbyråer mer än halvera tidsåtgången för dessa administrativa tjänster.

 

Companyexpense tecknar samarbetsavtal med Fortnox

 

Avtalet syftar till att lansera en automatiserad och mobil tjänst för företagens digitala arbetsflöden. Ett flöde kan till exempel vara att en medarbetare sätter sig i bilen för en tjänsteresa varpå en utläggsrapport skapas automatiskt, kompletteras under dagen, eller resan, godkänns och därefter bokförs i företagets ekonomisystem.

Companyexpenses lösningar förenklar genom artificiell intelligens som känner igen användarens beteenden och föreslår en åtgärd. Funktionen kommer att integreras i olika delar av Fortnox breda utbud av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration. På så sätt skapas en enkel, snabb och säker redovisning av alla utlägg direkt i Fortnox system för bokföring, lön, fakturering eller liknande.

– Det här är ett väldigt viktigt och efterlängtat samarbete som vi är både ödmjuka inför och stolta över. Den kompetens som Fortnox har, kompletterad med erfarenheter från deras 180 000 kunder och 14 400 redovisningskonsulter, kommer att vara till stor nytta när vi utvecklar nästa generations tjänster. I takt med att fler butiker, restauranger, hotell, taxi och kvittoleverantörer tillhandahåller riktiga digitala kvitton ökar efterfrågan på denna typ av lösning. Vårt mål är att hjälpa företag och redovisningsbyråer att spara tid genom att digitalisera hela processen utan behov av att fotografera och lagra papperskvitton, säger Per Einarsson, vd på Companyexpense.

– Styrkan i vår kommande lösning är inte bara att vi kan erbjuda våra kunder den marknadsledande funktionen för digital kvittohantering. Fördelen är också att de kommer att kunna använda den i de digitala arbetsflöden där den naturligt hör hemma för det enskilda företaget eller redovisningsbyrån, säger Nils Carlsson, vd på Fortnox.

 

För mer information kontakta:

Nils Carlsson, vd Fortnox, telefon 076-644 77 00, e-post: nils.carlsson@fortnox.se

Per Einarsson, vd Companyexpense Svenska AB, 073-440 42 22, per.einarsson@findity.com

Om Companyexpense Svenska AB

Companyexpense utvecklar tjänster som tar bort onödig administration för företagens anställda och sparar tid och pengar för ekonomiavdelningen. Det gör vi genom att helt digitalisera flödet från uppkomst av utgift (representation, tjänsteresor mm) till att kostnaden är bokförd och medarbetaren får sina utlägg betalda. Enkelt för den enskilde medarbetaren, snabbt för ekonomiavdelningen och säkert för redovisningsbyråer och programvarulevarantörer.

Companyexpense är ett dotterbolag till Findity AB som tillhandahåller den ledande plattformen för digitala kvitton. Läs mer på www.companyexpense.se

Om Fortnox

Med över 180 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 205 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se