Hur funkar automatiserad reseräkning?

Jan 25, 2018

Med Companyexpense reseräknar de anställda i appen. Appen sätter utläggskategori och belopp. Rapporten attesteras och skickas vidare för utbetalning. Det är med andra ord bokfört och klart från start!

Den anställde slipper sitta med mängder av kvitton i slutet av månaden. Med appen är det enkelt att registrera utläggen direkt efter att de gjorts. Att hantera kvitton digitalt blir billigare, smidigare och snabbare. Som företag för man bättre översikt över kostnaderna för resor och utlägg. Ekonomiavdelningen eller redovisningsbyrån slipper tråkig administration. Dessutom blir bokföringen korrekt från början.

Kika närmare på hur det fungerar i varje steg. Ladda ned vår infographic här.

Läs mer om att automatisera utlägg och reseräkningar här >>

Infographics - Hur funkar automatiserad reseräkning?