Representation på 1 minut

Mar 19, 2018

Representation kan verka krångligt. Som anställd är det inte lätt att hålla reda på vad som gäller med Skatteverkets regler tillsammans med företagets egna policy. Därför har vi på Companyexpense tagit fasta på att hjälpa den anställde att göra rätt. I vår app hanterar vi representation enkelt och snabbt. Varken den anställde eller företaget behöver sätta sig in i krångliga regler. Det håller vi reda på åt dig. På så sätt behöver representation inte vara krångligt. I vår infographic ser du hur snabbt det går att hantera representation med en digital och automatisk lösning.

Representation på 1 minut
Ladda ned och läs mer här!