Ny utveckling 19 mar-12 apr

Apr 12, 2018

Funktioner

Se vilken partner en organisation tillhör

Det är nu möjligt att under Min organisation och Information se vilken partner en organisation tillhör.

Automatiska tester – Rapportmottagare

Egen Client Application skapad för möjlighet att utföra tester baserat på standardrapporter för att säkerställa kvaliteten i produkten vid ny funktionalitet.

Statistikrapport över alla utläggen

Nu är det möjligt att ta ut statistikrapporter över alla utlägg i Companyexpense. Välj vilken period du vill få en rapport på och få rapporten i en Excelfil för att göra avstämningar eller följa upp kostnader etc. Du hittar funktionen under Min organisation.

Korttransaktioner – hantering av nya kort

När det kommer nya korttransaktioner som saknar exempelvis anställningsnummer på företagskortet eller på användaren i Companyexpense finns ett gränssnitt för att hantera detta och manuellt koppla till rätt användare.

Ny inloggningssida

Ny och fräschare inloggningssida. Detta gör att det nu bland annat finns möjligheter för de partners som har sitt eget varumärke på tjänsten att ha egna bakgrundsbilder på inloggningssidan.

Buggfixar

Produktionsfel korttransaktioner

Det gick under en tid inte att skicka in rapporter innehållande korttransaktioner. Detta är nu åtgärdat.

Fel när man försöker visa ett meddelande

Det visades bara [‘result’:‘error’] när man som användare försökte öppna ett meddelande, t.ex. att koppla utlägg till organisation.

Kunde inte byta valuta till SEK på nya utlägg

När analysen genererade valutan USD och man ville byta till SEK (som banken har registrerat ), gick det inte att byta valutan innan man sparade.

Konton sattes till Inactive även om synkroniseringen misslyckades

När vi synkroniserade kontoplanen från Fortnox eller Visma eEkonomi sattes först samtliga konton till inaktiva för att endast de konton som är aktiva i det externa systemet ska synas. Om synkroniseringen misslyckades sattes dock inte kontona tillbaka till aktiva igen vilket ställde till problem.

Klippning av bildresurs fungerade inte vid design av app

När både höjd och bredd angavs när man sparar en bildresurs så klipptes inte bilden vilket berodde på felaktiga parametrar. Ändringen gör att centrering får effekt på logotyp och bakgrundsbild.

Övriga åtgärder:

  • Avrundningsfel i decimalerna vid vissa utlägg med utländsk valuta är nu åtgärdat.
  • FTG-transaktioner som ej är privata listas inte längre som ej kopplade transaktioner.
  • Vissa företagsinställningar kopierades inte från mallen.
  • Datum för traktamenten inkluderas inte i filen till Hogia.
  •  Last update uppdaterades inte när man skickade tillbaka en rapport till användaren.