Ny utveckling 13-26 apr

Maj 2, 2018

Funktioner

Prestanda på webben för administratörer

Många kunder och partners har under senaste tiden upplevt att det vart väldigt långsamt att arbeta på webben. Samtliga sidor har setts över och åtgärder vidtagits och implementerats för att det ska gå snabbare. Upplevs fortfarande problem är det viktigt att vi får återkoppling.

Automile & Telliq tilläggstjänst

Det är nu möjligt att beställa Automile och TelliQ direkt från tjänsten.

Avaktivera redigeringsläget

Tidigare när redigeringsläget stängdes av försvann denna flik under Rapporter och rapporterna blev därför dolda och kunde inte hanteras. Det är nu åtgärdat så att fliken försvinner först när alla rapporter har hanterats.

Tolkning av datum som är äldre än 2 år

Tolkar vi ett datum som är äldre än 2 år kommer tolken föreslå dagens datum på utlägget.

Buggfixar

Fel hänvisning till namn i mailet för rapport

När tlu-fil skickades för Visma lön stod det redovisningskonsultens namn istället för personen som gjort rapporten.

Felaktigt aktiveringsmail gick ut för vissa partners

Någon/några av våra partners användare fick felaktigt ett aktiveringsmail på engelska.

Övriga åtgärder

  • Uppdatering av SEB/Eurocard formulär.
  • Accentfärger blev orange oavsett Client Application-inställning.
  • Gick inte att ta bort administratörsrättigheter på användare.
  • Företagsrapport som blir avvisad försvann i vyn för administratörer.
  • Statistikrapport, pågående rapporter och de som låg för godkännande kom inte med i filen.