Ny utveckling 27 apr-9 maj

Maj 14, 2018

Funktioner

Nummerserier för rapporter

Under Inställningar för organisationen är det nu möjligt att ställa in en löpnummerserie för organisationen eller de anställda.

Uppdateringar av Visma Agda

För den som har rapportmottagaren Visma Agda är det nu möjligt att under Inställningar välja om beloppet för den ingående momsen ska skickas in på egen löneart.

Ändra personuppgifter via API för update user

Vi har lagt till möjligheten att ändra namn via API:et på den endpoint som idag hanterar anställning, företagskoppling och e-postadressen.

Buggfixar

Felaktiga rättigheter för partneradministratörer

Vissa partneradministratörer har tidigare fått för få behörigheter, detta är nu åtgärdat.

Kan inte ta bort org om personliga betalsätt finns

Om man tidigare tagit bort en organisation som haft personliga betalsätt registrerat såg allt ut att gå rätt till men organisationen fanns fortfarande kvar. Detta innebär att dessa kunder fortsatte att få fakturor men det är nu åtgärdat och organisationen tas bort.

Redovisningskonsult försvinner inte

När redivsningskonsulter skulle tas bort från en organisation så slog inte ändringen igenom. Nu fungerar det.

Adminwebben, blir inte sparat

Tidigare när man var inne och ändrade exempelvis utläggskategorierna och av misstag klickade bredvid eller ESC stängdes rutan ned och inget blev sparat. Detta är åtgärdat och man måste välja Avbryt eller Spara för att stänga dialogen.