Ny utveckling 10-23 maj

Maj 28, 2018

Funktioner

Korttransaktioner: Stöd för Nordea First Card

Liknande lösning som för befintliga kopplingar. Observera att pilotkunder är igång men öppnas upp för i gränssnitt när testerna är klara.

Möjlighet att ta bort konton ur kontoplanen

Under organisationens inställningar och kontoplan finns det nu möjlighet att ta bort konton. 

Användare skapas upp direkt vid inbjudan

När användare läggs till är det nu möjligt att administrera användaren med kortkopplingar och även sätta denne som attestansvarig. Alla mail går ut som vanligt men för att kunna logga in måste den nya användaren aktivera sitt konto och ange ett lösenord.

Buggfixar

Förhandsgranskning av rapport i IE11 fungerade inte

När man gjorde en förhandsgranskning på utläggsrapporter i Internet Explorer 11 så fungerade det emellanåt inte. Det är nu åtgärdat.

Betalsätt skiljer sig i webb kontra app

Användare har haft problem med att betalsätt ändrats från det alternativ som valts när man registrerat ett kvitto till det betalsätt som valts på nästa registrerade kvitto. Det har fungerat i telefonen men inte på webben, det är nu åtgärdat på webben.

Skicka objekt med SIE-fil fungerade inte för Hogia som mottagare

Filspecifikationen för SIE är inte tydlig och detta har inneburit att vi ändrat till att tidigare skickat {1 “456”} för dimensionskontering på transaktioner till att nu skicka {”1” “456”}. Enkelt att ställa tillbaka om det inte skulle fungera men lyckade tester har gjorts mot de vanligaste systemen.

Skapande av företag med samma externalSourceId samtidigt på flera servrar

Det har tidigare vart möjligt att skapa flera instanser av samma företag ifall det kom flera samtidiga anrop, där varje anrop gick till olika servrar. 

Kostnadsställe/Projekt på rapportnivå, gav ändå felmeddelande vid obligatoriskt kostnadsställe/projekt på utläggsnivå

När man satt kostnadsställe som obligatoriskt på utläggsnivå, och sedan ändrade kostnadsställe till rapportnivå var inställningen som ”obligatoriskt på utläggsnivå” ändå kvar i bakgrunden. Det gick därför inte att skicka in rapporter om man inte ändrade tillbaka till utläggsnivå först, tog bort fältet som obligatoriskt och sedan bytte till rapportnivå igen.

Avstämningsrapport blev fel vid annan valuta

När man tog ut en avstämningsrapport på ett bolag som hade en rapport som innehöll utländsk valuta blev totalsumman i rapporten inte i SEK, utan totalbeloppet för valutan stod där.