Digitala ekosystem hjälper oss att bli bättre

apr 17, 2019

Bildkälla: http://littlefun.org/posts/cat-on-tv-then-and-now

En sådan talande bild för de förändringsprocesser som digitalisering och transformering för med sig. Det som ses som bekvämt och tryggt för vissa, ses som väldigt obekvämt och rent av skavande in någon annans ögon.

Förändring ÄR besvärligt, men en absolut nödvändighet för att vi som individer och företag ska utvecklas. Så check i ja-boxen på frågan om vi behöver förändras. Då återstår hanteringen av känslan inför förändring. Att gå från något som känns tryggt, till något som känns lite mer osäkert och främmande. Att transformera genom de olika stadierna och slutligen hamna i acceptans och adaption kräver sin tid, vilket vi berörde i tidigare blogg post: Förändring – svårt eller enkelt, hot eller möjlighet?

Om vi reflekterar över parametern tid så är den densamma för oss alla. Det kan vi vara överens om, eller hur? Hur kommer det sig då att det känns som vissa når adaption fortare än andra?

Svaret ligger i förhållningssättet. De som når adaptionsfasen snabbare är de individer/den kulturen där den mentala kraften och fokusen ligger på att hitta tryggheten i förändringen och som har förmågan att se de positiva aspekterna som förändringen för med sig. Jag tror personligen att mental träning (anpassad för elitidrottare) skulle hjälpa många organisationer i sitt förändringsarbete och stoppa den nedåtgående trenden på allt lägre engagemang hos anställda.

Den andra delen i förhållningssättet är att slutligen inse att ensam är inte stark. En digitaliserings- och transformeringsresa är inte en individens sport utan kollektivets (för att citera Jonas Hammarberg), där resan görs tillsammans både internt och externt via sammankopplade laginsatser – digitala ekosystem.

 

Bildkälla: Jonas Hammarberg

För att ta sig an och lyckas med digital transformering behöver man bygga partnerskap i nya ekosystem vilket är ett av Jonas Hammarbergs nyckelråd. Jonas är en välkänd föreläsare inom digital transformation och författare till boken Get Digital or Die Trying.

Vi hade förmånen att ha Jonas som huvudtalare på vårt kund- och partnerevent Digitalt hela vägen. Jonas presentation var väldigt uppskattad där han på ett enkelt sätt navigerade oss genom den nya tidens utmaningar runt Digital-Mobile-Social-Global och där han delade med sig av många värdefulla råd och tips på hur man når framgång med sin digitaliserings- och transformeringsresa.

Se inspelning av Jonas Hammarbergs presentation>>

 

Vårt ekosystem

Vårt ekosystem växer. Några som ingår i vårt ekosystem är Azets och KPMG som berättade om sina digitaliseringsresor under Digitalt hela vägen.

 

Azets

 

 

Vi vill också rikta stort tack till Stefan Ingelgård, Director of Technology and IT på Azets, för att du delade med dig av er digitaliseringshistoria, om mod och hur man får saker att hända i verklighet genom passion och drivkraft.

Se inspelning av Stefan Ingelgårds presentation>>

 

KPMG

 

 

Även Per Metzén, CFO på KPMG, delade med sig av hur deras interna förändringsresa för 1500 anställda tog dem från manuella och tidsödande processer till en automatiserad och digitaliserad Expense Management-lösning. Stort tack till dig Per för att du delade med dig av era erfarenheter.

Se inspelning av Per Metzéns presentation>>

 

Anslut dig till ekosystemet!

När olika typer av aktörer delar med sig till ekosystemet kan stora saker hända. Det blir ett oslagbart sätt att utvinna värde ur det kontinuerligt växande systemet.

Eftersom allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, allt som är digitalt kan kopieras, och allt som kan kopieras faller i värde. Det blir lite billigare, lite enklare, ännu billigare, ännu enklare till dess att priset på våra tjänster är lika med noll. Vid rådande prispress och nollmarginal behövs intäkterna hittas på annat håll och vi tror att det värdet växer sig fram ur ekosystemet.

Jag vill avrunda detta blogginlägg med, som tidigare utlovat, några tips:

Du/ni har ett val, använd det och välj:

  1. Den mentala inställningen att förändring är bra och att vi tillsammans får det att hända.
  2. Att möta de yttre kraven på förändring, innovation, prispress och tempo med organisationens inre förmåga, hälsa, produktivitet, kreativitet och engagemang.
  3. Att lyssna på presentationerna från vårt kund- och partnerevent Digitalt hela vägen för att tillsammans blir vi snabbare, smartare och starkare och tillför värde till vårt gemensamma ekosystem.

 

Av:

Jessica Sundström

Jessica Sundström
CMO, Companyexpense
jessica.sundstrom@companyexpense.se