Ny utveckling 29 mars-25 april

apr 30, 2019

Funktioner

Företagskort för Handelsbanken

Companyexpense är nu integrerat med Handelsbankens kort. Genom integrationen kan vi ytterligare automatisera er hantering av köp med företagskort.

Under Bankkopplingar hittar ni nu även Handelsbanken. Man fyller i de uppgifter som efterfrågas, därefter får kontaktpersonen ett mail för att slutföra beställningen. När allt är klart från banken kommer alla köp ni gör med kortet kommer automatiskt skapas upp i Companyexpense. Allt ni behöver göra är att bifoga bilden på kvittot. Underlaget skickas in och är matchat och klart mot kortfakturan.

Logga in till en annan IDP genom Companyexpense

För att möjliggöra för nya direktkunder som har egna IPD:er har vi implementerat funktionaliteten att logga in via deras IDP på ​​organisationsnivå. Lösningen är att alla användare först måste ange sin e-postadress, vi validerar användarkontot och letar upp vilken organisation användaren ska logga in på. Beroende på IDP omdirigerar vi eller aktiverar lösenord som vanligt. 

Förbättrad rapport för Drivmedelsförmån

Rapporten för bränsleförmån har tidigare inte innehållit datumet för resorna vilket är nödvändigt för att följa regelverk gällande skatt. Nu kan användarna se detaljerna i PDF-rapporten.

Lönetransaktioner till API-mottagare

Vi har gjort det mer funktionellt för kunder som utvecklar mot vårt rapport-API. Tidigare har det endast funnits stöd för redovisning i API-strukturen. Nu har vi kompletterat vårt rapport-API med stöd för lönekoder och typ (som excel och PDF) med möjlighet att arbeta med lönearter istället för konton etc.

Förbättring av prestanda

Vi har gjort ett antal prestandahöjande förbättringar. Både på användar- och administratörsnivå.

Buggfixar

Kan inte ändra fält utan utan att klicka ok – iOS

Om du står på fältet beskrivning går det inte att direkt gå till ett annat fält. Gäller iOS. 

Attestant som har slutat försvinner ej från attesteringen för kostnadsställe

Det står ”Flera godkännare” under att attestera trots att det bara finns en person som står som godkännare. 

Blank sida när man väljer ”Prova gratis”->”Kom igång” på vår webbsida

Blank sida efter man väljer ”Prova gratis”->”Kom igång”.

Data trunkering för bilspecifikation

Användare kan inte lägga in deras utlägg med milersättning när de har långa destinationsfält. Påverkar slutanvändare med ios version 4.7.3 och chrome.

Endast 30 dagars resor synliga när man skapar utlägg från Automile

Visas endast resor från de 30 sista kalenderdagarna. Måste som användare kunna välja scope.

iOS  – app krasch när kameran inte är aktiverad under inställningar

När kameraautentisering är avstängd under iOS-inställningarna kommer appen att krascha när du trycker på nytt utlägg.

Fel I avdragsgill moms i representation

Om du har valt middag / lunch i representation och har 6% moms på artiklar inklusive kan den avdragsilla skatten vara större än momsbeloppet.

Skickar inte påminnelsemail till alla mottagare

När det finns ett ogiltigt personnummer bland dom som ska få ett påminnelsemail, stoppas hela sändningen, vilket innebär att inte alla giltiga mottagare kommer få påminnelsemailen.

NMBRS access token för API

Api-token försvinner för Accountor Expense när man byter bolag eller loggar in och ut.

Moms ändras till antal gäster i utlägg med representationen

När du har senaste iPhone-appen och ändrar antalet gäster i ett utlägg med representation ändras värdet i momsfältet.