Ny utveckling 9 maj – 3 juni

jun 10, 2019

Funktioner

Förbättringar – betalfiler

Om man använder sig av fler än en rapportmottagare där man har ex. traktamente och milersättning som ska till lön och vanliga utlägg som ska till bokföring som betalas ut med betalfil till bank genereras bankfilen innehållande samtliga utläggstyper alltså både milersättning, traktamente och utlägg. Vi har byggt om hanteringen gällande betalfilen så att den hanteras som en rapportmottagare, vilket innebär att det är möjligt att hantera vilka typer av utlägg som ska genereras i filen samt att det ska bli tydligare vart, när och hur filen ska genereras.

Tidigare har betalfilerna man laddat upp till banken benämnt transaktionerna som ”LÖN” fast det är ersättning för utlägg. Nu kan man i inställningarna för betalfilen ange som meddelande att det handlar om ”UTLÄGG” eller ”EXPENSES” vilket gör att betalningsmottagaren enklare kan identifiera betalningen på ett enklare sätt.

Använder man sig av det nya sättet att behandla betalfiler kommer ”Kundnummer” och BG-nummer hämtas från inställningarna och vara förifyllt när man skapar betalfil i betalningssteget för utlägg.

Nytt är också att man kan ändra benämningarna på transaktionerna till banken till valfri text till skillnad mot att alla transaktioner märks som ”LÖN” fast det är ersättning för utlägg. 

Varning/spärr när momsbelopp överstiger 25%

Vi har lagt till en validering av momsbeloppet i förhållande till totalbeloppet inklusive moms med en varning eller spärr om momsbeloppet överstiger valideringskriterierna. Inställningen hittas i GUI under ”Redigera inmatningsfält” som en ny kontrolltyp. Gäller både webb och appar.

Notifiering om användaren använder en gammal version av appen

Nu blir användarna notifierade om att de använder en gammal version av appen om de använder en äldre version än den senaste versionen som släppts. När användaren öppnar appen och loggar in visas det en notifikation om att det finns en ny version tillgänglig. Finns både för iOS och Android.

Utökad funktionalitet i användarvyn

Vi har utökat hur vyn över användare fungerar. Vi har lagt till filtret: ”Ingen”, ”Aktiv” (Aktiv användare), ”Ej aktiv” (Inbjudan skickad men ej lösen satt) och ”Ej inbjuden” (ej aktiverat konto och ingen inbjudan). Du kan också exportera användarlistan för att Excel.

Åtgärder för TLU-fil

Vi har genomfört en rad förbättringar hur vi hanterar TLU-filen

  • Vid omvänd skattskyldighet kredit måste minusbelopp skickas.
  • Ligger som en inställning under avancerade inställningar.
  • Skickar med utläggets datum
  • Skickar in traktamente på antal dagar. Halvdagar skickas för sig självt på egen löneart
  • Lagt till stöd för att kunna sätta utläggskod/löneart för avdrag. Avdrag måste skickas in med minusbelopp.
  • Låst så att vi alltid för Visma lön skickar med antal, antal per enhet samt total. Nya mottagare ska ha default true på allt, gamla måste ändras manuellt då detta ska döljas i GUI.
  • Lagt till inställning för att skicka utökad information under avancerade inställningar och traktamente för lönemottagare.

Buggfixar

Förslag på adresser med körsträcka visas inte i senaste iOS

Förslag på adresser med körsträcka visas inte i senaste iOS-versionen, det är bara blankt. Version 4.7.5.1.

Attestant som har slutat försvinner ej från attesteringen för kostnadsställe

Det står ”Flera godkännare” under att attestera trots att det bara finns en person som står som godkännare. 

Lägga till TelliQ fordon misslyckas

När du lägger till ett nytt TelliQ-konto och försöker ansluta ett fordon till en användare, misslyckas det utan något felmeddelande.

GUI visas inte korrekt gällande Automile-resor

Att trycka på kartikonen i listan med väljbara Automile-resor gör att GUI inte visas på korrekt sätt. När en administratör har skapat en Automile-anslutning för en organisation och lagt till ett fordon, skapar slutanvändaren en milersättning med Automile. Användaren trycker på kartikonen som finns till höger om en resa i listan som visas med valbara resor från Automile, listan av resor raderas och knapparna i botten av GUI visas inte.

Lägga till TelliQ fordon misslyckas

När du lägger till ett nytt TelliQ-konto och försöker ansluta ett fordon till en användare, misslyckas det utan något felmeddelande.

Kan inte ta bort drivmedelsförmån för en användare i GUI

Kan inte ta bort drivmedelsförmån för användare i GUI.

Problem med användbarhet när man skapar Automile-utgifter

Kartan presenteras men Totalavståndet visar 0 kilometer och Avbryt / OK-knapparna är dolda om fönsterstorleken inte är stor. Om du trycker på OK görs ingenting och Avbryt kastar dig tillbaka till instrumentpanelen.

Kan inte öppna rapport med BYN-valuta

Om du skapar ett utlägg med valutan BYN fungerar inte förhandsgranskning av rapporten.

Inget förslag på representationsdeltagare i senaste iOS-versionen (4.7.5.1)

Förslaget om representation fungerar inte som tidigare, förslag på deltagare visas inte längre.