Release notes 2020-05-28

maj 28, 2020

Funktioner i appen

Utökat språkstöd på Inloggningssidan

Beroende på språkinställning i webbläsaren får man inloggningssidan på Svenska, Norska,
Finska eller Danska. Danska även tillagt i apparna.

Ny rapportmottagare Visma Løn

För våra kunder i Danmark har vi nu möjlighet att skapa filer för import till Visma Løn.

Förbättrad UX vid release

Tidigare så har vi haft problem vid release att filer ibland ligger lagrat i webbläsaren och man
var tvungen att göra en så kallad “hård refresh” för att få den nya ändringen inläst. Nu
tvingar vi ändringar att automatiskt läsas in.

Kostförmån

Nu är det möjligt att rapportera kostförmån utanför traktamente. Vi använder skatteverkets schablonvärden och rapporterar mot våra lönemottagare. I denna release stödjer vi endast webb klienten.
1. För att aktivera

2. Välj måltidstyper och löneart

3. Användaren får ett nytt val för registrering av kostförmåner

Rättningar och förbättringar

● Kivra kvitton – Connect DR receipt to org
● Kivra kvitton – Better description on expenses
● Kivra kvitton – Addtional services wrong status
● Kivra kvitton – ICA Receipt doesn’t get logo
● Xledger – Manually created salary codes (mapping table) not synced
● XGL is missing when sending to Xledger
● Saving Xledger settings clears the other recipient settings
● Xledger – Removed salary code should be synced
● Xledger sync does not save all salary codes
● Iris not used as default for all new organisations
● Projects is not listed in alphabetical order the app when using new dimensions
● Recipient info missing in bulk report details
● Can’t load more receipts SK
● Change Fortnox Lön End-point
● Some expenses doesn’t show up in apps
● Receipt verification image in preview not displayed
● Fixes in remote storage
● Manual accounting issues when using multiple recipients
● Payment basis failure for payment file with new accounting
● The mobile apps do not support the new report status
● PAXML – incorrect report output with new dimensions&accounting
● Lock wait timeout for card transaction jobs
● Don’t generate json data for new bulk jobs when organization is using new accounting structure
● User page pagination links are not equally aligned
● Iris Service: 400 returned when payload contains reserved chars
● Setting ”Use Iris categorization” is not copied from template
● No error message is shown when incorrect VAT in company card reports
● Mileage with additional waypoints give wrong distance and no map
● Edge case for files with exact chunk size
● Account group sometimes null
● Same employee id used several times in same request when employeeId is empty
● Problem with loading partner
● Accounting basis missing amounts
● Accounting basis written to old storage
● Report cannot be rendered with new accounting if employee has been removed
● Hogia is only able to get 100 users when importing thru the API (Hogia lön plus)
● Preview of mileage expense shows zero total when using new accounting
● Wrong bulk send history details
● New bulk sending: Reports stuck in sending after bug
● Expense reports created with old accounting cannot be viewed after switch to new accounting
● Can’t add new dimension for SIE
● HTML receipt thumbnail not rendered correctly in admin edit view