Administratören

Drivmedelsförmån

Med funktionen Drivmedelsförmån i Companyexpense får företagets användare månadsvis automatiskt skapade utlägg för de belopp de ska förmånsbeskattas för. Observera att denna funktionen endast är tillgänglig om företaget har inställningar för en rapportmottagare mot lön.

Administratören

Drivmedelsförmån

Med funktionen Drivmedelsförmån i Companyexpense får företagets användare månadsvis automatiskt skapade utlägg för de belopp de ska förmånsbeskattas för. Observera att denna funktionen endast är tillgänglig om företaget har inställningar för en rapportmottagare mot lön.

Administratören

Drivmedels-
förmån

Med funktionen Drivmedelsförmån i Companyexpense får företagets användare månadsvis automatiskt skapade utlägg för de belopp de ska förmånsbeskattas för. Observera att denna funktionen endast är tillgänglig om företaget har inställningar för en rapportmottagare mot lön.

Companyexpense Administratör
Companyexpense Administratör

Aktivering av drivmedelsförmån

Klicka på Marketplace i vänstermenyn för den organisation där ni önskar aktivera funktionen för drivmedelsförmån. Under Funktioner klickar du på Drivmedelsförmån och sedan på Aktivera tjänst.

Drivmedelsförmån Companyexpense

När aktiveringen är klar kommer vänstermenyn att uppdateras för organisationen, och Drivmedelsförmån blir synligt.

Inställningar

Klicka på Drivmedelsförmån i vänstermenyn för den aktuella organisationen. Under fliken Inställningar ska du nu välja vilken beräkningstyp som ska användas, dvs beräkning enligt faktiska drivmedelskostnader eller enligt en schablonberäkning, samt vilken löneart förmånsbeloppet ska registreras mot.

Beräkning baserat på drivmedelskostnader

Välj Baserat på drivmedelskostnader i rullisten för Beräkningstyp. Välj sedan löneart i rullistan nedanför, alternativt lägg till en ny löneart om önskad löneart inte finns i Companyexpense sedan tidigare. Klicka på spara.

Companyexpense drivmedelsförmån

Under fliken Användare lägger du till de användare som ska kunna rapportera in underlag för drivmedelsförmån. Klicka på Lägg till användare, välj användare i rullisten och ange biltyp samt från vilken period användaren ska börja rapportera underlag för drivmedelsförmån.

Under fliken Drivmedelskostnader rapporteras med denna inställning den verkliga kostnaden för drivmedlet som företaget har betalat per period och person. Alltså måste administratören för organisationen uppdatera beloppet som användaren ska förmånsbeskattas för varje månad.

Drivmedelskostnader Companyexpense

Från och med den valda startperioden kommer det nu automatiskt att skapas utlägg varje månad för drivmedelsförmån under användarens Ej inskickade utlägg. Användaren hanterar utläggen genom att fylla i ingående och utgående mätarställning för perioden, uppge antal kilometer körda i tjänsten och sedan skicka in.

Schablonberäkning

Välj Schablonberäkning i rullistan för Beräkningstyp. Välj sedan löneart, alternativt lägg till en ny löneart om önskad löneart inte finns i Companyexpense sedan tidigare. Fyll sedan i schablonpriser för respektive drivmedel.

Schablonbeloppsberäkning Companyexpense

Under fliken Användare lägger du till de användare som ska kunna rapportera in underlag för drivmedelsförmån. Klicka på Lägg till användare och välj användare i rullisten och ange biltyp, från vilken period användaren ska börja rapportera underlag för drivmedelsförmån samt fordonets drivmedelsförbrukning.

Från och med den valda startperioden kommer det nu automatiskt att skapas utlägg varje månad för drivmedelsförmån under användarens Ej inskickade utlägg. Användaren hanterar utläggen genom att fylla i ingående och utgående mätarställning för perioden, uppge antal kilometer körda i tjänsten och sedan skicka in.

Ladda ner manualen

Version 20210628