Drivmedelsförmån

Administratören

Med funktionen Drivmedelsförmån i Companyexpense får företagets användare månadsvis automatiskt skapade utlägg för de belopp de ska förmånsbeskattas för. Observera att denna funktionen endast är tillgänglig om företaget har inställningar för en rapportmottagare mot lön.

Aktivering av drivmedelsförmån

Klicka på Tilläggstjänster i vänstermenyn för den organisation där ni önskar aktivera funktionen för drivmedelsförmån. Välj fliken Funktioner och klicka på Aktivera i rutan för Drivmedelsförmån.
När aktiveringen är klar kommer vänstermenyn att uppdateras för organisationen, och Drivmedelsförmån blir synligt.

Inställningar

Klicka på Drivmedelsförmån i vänstermenyn för den aktuella organisationen. Under fliken Inställningar ska du nu välja vilken beräkningstyp som ska användas, dvs beräkning enligt faktiska drivmedelskostnader eller enligt en schablonberäkning, samt vilken löneart förmånsbeloppet ska registreras mot.

Beräkning baserat på drivmedelskostnader

Välj Baserat på drivmedelskostnaderi rullisten för Beräkningstyp. Välj sedan löneart i rullistan nedanför, alternativt lägg till en ny löneart om önskad löneart inte finns i Companyexpense sedan tidigare. Klicka på spara.

Under fliken Användare lägger du till de användare som ska kunna rapportera in underlag för drivmedelsförmån. Klicka på Lägg till användare, välj användare i rullisten och ange biltyp samt från vilken period användaren ska börja rapportera underlag för drivmedelsförmån.

Under fliken Drivmedelskostnader rapporteras med denna inställning den verkliga kostnaden för drivmedlet som företaget har betalat per period och person. Alltså måste administratören för organisationen uppdatera beloppet som användaren ska förmånsbeskattas för varje månad.

Från och med den valda startperioden kommer det nu automatiskt att skapas utlägg varje månad för drivmedelsförmån under användarens Ej inskickade utlägg. Användaren hanterar utläggen genom att fylla i ingående och utgående mätarställning för perioden, uppge antal kilometer körda i tjänsten och sedan skicka in.

Schablonberäkning

Välj Schablonberäkningi rullisten för Beräkningstyp. Välj sedan löneart, alternativt lägg till en ny löneart om önskad löneart inte finns i Companyexpense sedan tidigare. Fyll sedan i schablonpriser för respektive drivmedel.

Under fliken Användare lägger du till de användare som ska kunna rapportera in underlag för drivmedelsförmån. Klicka på Lägg till användareoch välj användare i rullisten och ange biltyp, från vilken period användaren ska börja rapportera underlag för drivmedelsförmån samt fordonets drivmedelsförbrukning.

Från och med den valda startperioden kommer det nu automatiskt att skapas utlägg varje månad för drivmedelsförmån under användarens Ej inskickade utlägg. Användaren hanterar utläggen genom att fylla i ingående och utgående mätarställning för perioden, uppge antal kilometer körda i tjänsten och sedan skicka in.

Version 20190617