Administratören

Hantera endagsförrättning

Endagsförrättning kallas ofta endagstraktamente och är en resa utan övernattning som är skattepliktigt precis som vanlig lön.

Administratören

Hantera endagsförrättning

Endagsförrättning kallas ofta endagstraktamente och är en resa utan övernattning som är skattepliktigt precis som vanlig lön.

Administratören

Hantera endags-
förrättning

Endagsförrättning kallas ofta endagstraktamente och är en resa utan övernattning som är skattepliktigt precis som vanlig lön.

Companyexpense Administratör
Companyexpense Administratör

Hantera endagsförrättning

Klicka på Inställningar i vänstermenyn och vidare på Traktamente i rutan för Utläggskategorier för att slå på endagsförrättning i Companyexpense.

Companyexpense - Endagsförrättning

Klicka på Avancerade inställningar vid kugghjulet nere till vänster.

Bocka i rutan Tillåt endagsförrättning i fönstret som kommer upp. Då används Skatteverkets regelverk för skattefria traktamenten gällande tider och ersättningar för heldag och halvdag.

Companyexpense - Endagsförrättning

Det högsta skattefria traktamentet för resor i Sverige är 230 kr per dag. För halvdagar är det högsta skattefria traktamentet 115 kr per dag. Som halvdag anses dag då den anställde åker hemifrån efter kl 12 (avresedag) eller kommer hem före kl 19 (hemresedag).

Om du vill justera detta för er organisation så kan du aktivera Anpassade regler i samma vy. Du kan då ändra ersättningsbeloppet samt styra efter antalet timmar istället för exakta klockslag.

Companyexpense - Endagsförättning

Ladda ner manualen

Version 20210628