Administratören

Nmbrs rapportmottagare

Denna instruktion beskriver hur företaget lägger till löneprogrammet Nmbrs som rapportmottagare. Följ nedan beskrivning för att starta upp en integration mellan Companyexpense och Nmbrs med hjälp av API-koppling.

Administratören

Nmbrs rapportmottagare

Denna instruktion beskriver hur företaget lägger till löneprogrammet Nmbrs som rapportmottagare. Följ nedan beskrivning för att starta upp en integration mellan Companyexpense och Nmbrs med hjälp av API-koppling.

Administratören

Nmbrs rapport-
mottagare

Denna instruktion beskriver hur företaget lägger till löneprogrammet Nmbrs som rapportmottagare. Följ nedan beskrivning för att starta upp en integration mellan Companyexpense och Nmbrs med hjälp av API-koppling.

Companyexpense Administratör
Companyexpense Administratör

Hämta ut API-nyckel i Nmbrs

Logga in på ditt Nmbrs-konto och klicka på symbolen högst uppe till höger och vidare på Användarprofil.

Klicka på API token och vidare på Aktivera API.

Nu hämtas en API-nyckel som du kan se med blå text på raden Token.

Skulle du behöva hämta ut en ny API-nyckel klickar du på Reset token och då uppdateras Token med en ny nyckel.

Inställningar i Companyexpense

Gå till Inställningar i vänstermenyn för den aktuella organisationen i Companyexpense.

Du ska nu lägga till en ny rapportmottagare i rutan Rapportmottagare.

För att byta ut en befintlig rapportmottagare, klicka på pennan bredvid befintlig mottagare och välj istället Nmbrs. Vill du behålla en befintligt rapportmottagare och lägga till Nmbrs som en ytterligare, klicka på plustecknet i övre högra hörnet.

När du väljer Nmbrs får du upp en ruta med uppmaningen att fylla i API nyckeln som du hämtat från Nmbrs.

Rapportmottagaren Nmbrs kommer nu läggas till i rutan för Rapportmottagare.

Klicka på raden för Nmbrs (mitt på raden, ej på pennan) och klicka sedan på knappen Hämta senaste data från Nmbrs.

Nu uppdateras Companyexpense via API-kopplingen med de inställningar du gjort i Nmbrs.
T ex inställningar för lönearter, kostnadsenheter och kostnadsställen.

I denna vy har du även möjlighet att välja vilka värden för milersättning och traktamente som ska ingå i filen som skickas till löneprogrammet genom att klicka på pennan bredvid Avancerade inställningar.

När du gör ändringar i ditt löneprogram synkroniseras detta automatiskt med Companyexpense över natten. Behöver du manuellt synkronisera en ändring direkt du gjort den, så klickar du bara på Hämta senaste data från Nmbrs.

Ladda ner manualen

Version 20210628