Användaren

Attestera utläggsrapporter

I Companyexpense kan du arbeta med attestering på lite olika sätt. Administratören för din organisation hanterar inställningar för attestflödet, se separat instruktion för attestinställningar.

Om du är standardgodkännare och det inte finns andra inställningar för attestflöden, så går alla inskickade rapporter till dig för attestering. Man kan också välja att attestera enligt en avdelningsstruktur eller enligt kostnadsställe eller annan dimension, och man kan välja att vara flera attestanter i ett flöde.

Oavsett hur ni valt att göra så fungerar själva attesteringen på samma sätt. När en rapport skickats in av en användare får du notis från appen samt mail om detta.

Godkännande av rapport

Att attestera utläggsrapporter

När du mottagit en utläggsrapport som ska godkännas så syns en notis nere vid Att göra i menyn. Notisen syns både i appen och på webben.

Companyexpense notis Att göra

Klicka på notisen för att visa den inkomna rapportern.

Companyexpense rapport för godkännande

Godkänn utläggsrapport

Klicka på rapporten och Visa rapport för att kontrollera så att allt stämmer, innan du klickar på Godkänn.

Companyexpense godkännande av rapport

Avslå utläggsrapport

Om något inte stämmer kan du välja att avslå rapporten. Du avslår de utlägg som är felaktiga genom att dra knappen bredvid det specifika utlägget åt vänster så den blir gråmarkerad. Du kan också ange orsak till varför rapporten avslås som en förklaring till användaren. När du valt att avslå en rapport skickas den tillbaka till användaren som ej godkänd och orsaken visas i röd text.

Companyexpense avslå en rapport

Ladda ner manualen

Version 20190617