Användaren

Attestera utläggsrapporter

I Companyexpense kan du arbeta med attestering på lite olika sätt. Administratören för din organisation hanterar inställningar för attestflödet, se separat instruktion för attestinställningar.

Om du är standardgodkännare och det inte finns andra inställningar för attestflöden, så går alla inskickade rapporter till dig för attestering. Man kan också välja att attestera enligt en avdelningsstruktur eller enligt kostnadsställe eller annan dimension, och man kan välja att vara flera attestanter i ett flöde.

Oavsett hur ni valt att göra så fungerar själva attesteringen på samma sätt. När en rapport skickats in av en användare får du notis från appen samt mail om detta.

Attestering i Companyexpense

Att attestera utläggsrapporter

Oavsett om du arbetar i appen eller på webben så syns en notis vid Att göra i vänstermenyn när du har mottagit utläggsrapporter att attestera. Klicka på Att göra för att visa de inkomna rapporterna.

Godkänn utläggsrapport

Klicka på rapporten och Visa rapport för att kontrollera så att allt stämmer, innan du klickar på Godkänn.

Avslå utläggsrapport

Om något inte stämmer kan du välja att avslå rapporten. Du avslår de utlägg som är felaktiga genom att dra knappen bredvid det specifika utlägget åt vänster så den blir gråmarkerad, och du kan skriva en förklaring till användaren till varför rapporten avslås. När du valt att avslå en rapport skickas den tillbaka till användaren som ej godkänd och orsaken visas i röd text.

Ladda ner manualen

Version 20190617