Användaren

Elektronisk körjournal

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Companyexpense till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor automatiskt inrapporterade till Companyexpense för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.

Denna instruktion beskriver hur användaren registrerar sin milersättning med hjälp av elektronisk körjournal kopplad direkt till Companyexpense.

Användaren

Elektronisk körjournal

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Companyexpense till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor automatiskt inrapporterade till Companyexpense för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil.

Denna instruktion beskriver hur användaren registrerar sin milersättning med hjälp av elektronisk körjournal kopplad direkt till Companyexpense.

En smartare körjournal
En smartare körjournal

Automile

Logga in på ditt användarkonto i Companyexpense.

Klicka på plustecknet och välj Ny milersättning och vidare Automile.

Du får nu upp de resor som registrerats via Automile, och kan bocka i de resor som du ska ha ersättning för. Det totala antalet kilometer summeras och det syns nu hur mycket du kommer att få utbetalt för dina resor.

Klicka på Spara och inkludera sedan det samlade utlägget i en utläggsrapport som du skickar in till din organisation.

Infobric Fleet

Logga in på ditt användarkonto i Companyexpense.

Klicka på plustecknet och välj Ny milersättning och vidare Infobric Fleet.

Du får nu upp de resor som registrerats via Infobric Fleet, och kan bocka i de resor som du ska ha ersättning för. Det totala antalet kilometer summeras och det syns nu hur mycket du kommer att få utbetalt för dina resor.

Klicka på Spara och inkludera sedan det samlade utlägget i en utläggsrapport som du skickar in till din organisation.

Telia Sense

I appen Telia Sense kan du göra personliga inställningar t ex att resorna automatiskt markeras som privata, pendling eller arbetsresor.

Vill du inte att resorna kategoriseras automatiskt så kan du även välja att markera varje resa manuellt i appen och bestämma vilken typ av resa de avser.

Den första varje månad skickas resorna från Telia Sense till Companyexpense. Resorna skapas automatiskt upp som utlägg under Ej inskickade utlägg i Companyexpense.

Vill du radera en resa så klickar du på den resan och längst ned hittar du valet att radera utlägg. Du kan även korrigera biltypen i varje resa.

För att skicka in dessa utlägg så skapar du en Ny utläggsrapport och inkluderar alla resor som du vill skicka in för utbetalning. Kom ihåg att klicka på Skicka in din rapport.

Volvo On Call

Logga in i appen Volvo On Call och markera de resor du vill lägga till i Companyexpense. Välj att e-posta resorna som CSV-fil och skicka CSV-filen till expense@companyexpense.se

Logga in i Companyexpense och resorna ligger nu som utlägg under Ej inskickade utlägg. Är du kopplad till flera organisationer kommer du att få ett mail om att det finns utlägg att koppla till en organisation. Du hittar resorna under Att göra i vänstermenyn i Companyexpense, och efter att resorna kopplats till rätt organisation hamnar de under Ej inskickade utlägg.

För att skicka in dina utlägg så skapar du en Ny utläggsrapport och inkluderar alla resor som du vill skicka in för utbetalning. Kom ihåg att klicka på Skicka in din rapport.

Ladda ner manualen

Version 20210628