Hur funkar
det egentligen?En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton, utlägg och reseräkningar. Allt görs i telefonen eller på webben. Enkelt för den anställde, chefen samt ekonomi- och löneavdelningen. Absolut. Låter enkelt.Men hur fungerar det egentligen? Vad gör ni som företag av kvitton, när ska rapporterna skickas in mm. Vi kan guida er genom våra tips kring hur det är smartast att arbeta.

Hur funkar det egentligen? 

En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton, utlägg och reseräkningar. Allt görs i telefonen eller på webben. Enkelt för den anställde, chefen samt ekonomi- och löneavdelningen. Absolut. Låter enkelt. 

Men hur fungerar det egentligen? Vad gör ni som företag av kvitton, när ska rapporterna skickas in mm. Vi kan guida er genom våra tips kring hur det är smartast att arbeta. 

Hur funkar det egentligen? 

En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton, utlägg och reseräkningar. Allt görs i telefonen eller på webben. Enkelt för den anställde, chefen samt ekonomi- och löneavdelningen. Absolut. Låter enkelt. 

Men hur fungerar det egentligen? Vad gör ni som företag av kvitton, när ska rapporterna skickas in mm. Vi kan guida er genom våra tips kring hur det är smartast att arbeta.

Vad är utläggshantering?

Utläggshantering är en process som ett företag använder sig för att registrera, hantera och bearbeta den anställdes kostnader som den antingen betalat för eller som denne är berättigad till. Läs mer >>

Vad är ett utlägg?

Ett eget utlägg är när en anställd  lägger ut privata pengar för arbetsrelaterade kostnader, exempel på privata utlägg är: fika till kundmöte, kontorsmateriel, resekostnader
Läs mer >>

Hantera traktamente

Förenkla hanteringen och processen för traktamente, vi förklarar hur. Läs mer >>

Hantera milersättning

Läs om hanteringen och processen för milersättning, smarta tjänsteresor. Läs mer >>

Hantera företagskort

Läs om hur enkelt hanteringen är av transaktioner associerade med företagskort. Läs mer >>