Bli kund

Som kund till Companyexpense får ni en automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton och reseräkningar. Snabbare. Billigare. Enklare.

Bli kund

Som kund till Companyexpense får ni en automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton och reseräkningar. Snabbare. Billigare. Enklare.

Lägg mindre tid på utlägg och reseräkningar

75% lägre kostnad än med manuell hantering

Bättre översikt över kostnader för resor och utlägg

Vad säger våra kunder?

Daniel Chruzander, VD, Boxnet

I vårt digitaliseringsarbete och mål att bli helt papperslösa var Companyexpense den sista pusselbiten. Integrationen och flödet med Fortnox fungerar perfekt.

Daniel Chruzander

VD, Boxnet

Andreas Lindén, CFO, Harrys Pubar
På Harrys Pubar är vi många som reser i tjänsten, det innebär många milersättningar som ska rapporteras och många kvitton att redovisa. Därför införde vi Companyexpense för att effektivisera hanteringen av detta. Våra anställda ska inte behöva lägga tid på dessa tidskrävande administrativa processer och Companyexpense spar oss många timmar varje månad. För att nå full effekt av tjänsten så har vi även valt att integrera den med både vårt företagskort och vår elektroniska körjournal, vilket innebär att all milersättning och alla kortköp vi gör automatiskt rapporteras och konteras i Companyexpense. Tidsbesparingen där är betydande.
Andreas Lindén

CFO, Harrys Pubar

Rasmus Åkesson, Kassör, Feministiskt initiativ

Jag önskade att mitt uppdrag som kassör skulle vara mycket mer än att flytta siffror mellan olika blanketter och program, Companyexpense med deras koppling till Fortnox har gjort administrationen mycket snabbare och säkrare. Att dessutom kunna göra allt jobb hemifrån eller på tåget passar oss bra då vi är spridda över hela landet.

Rasmus Åkesson

Kassör, Feministiskt initiativ

Daniel Chruzander, VD, Boxnet

I vårt digitaliseringsarbete och mål att bli helt papperslösa var Companyexpense den sista pusselbiten. Integrationen och flödet med Fortnox fungerar perfekt.

Daniel Chruzander

Boxnet

Andreas Lindén, CFO, Harrys Pubar
På Harrys Pubar är vi många som reser i tjänsten, det innebär många milersättningar som ska rapporteras och många kvitton att redovisa. Därför införde vi Companyexpense för att effektivisera hanteringen av detta. Våra anställda ska inte behöva lägga tid på dessa tidskrävande administrativa processer och Companyexpense spar oss många timmar varje månad. För att nå full effekt av tjänsten så har vi även valt att integrera den med både vårt företagskort och vår elektroniska körjournal, vilket innebär att all milersättning och alla kortköp vi gör automatiskt rapporteras och konteras i Companyexpense. Tidsbesparingen där är betydande.
Andreas Lindén

CFO, Harrys Pubar

Rasmus Åkesson, Kassör, Feministiskt initiativ

Jag önskade att mitt uppdrag som kassör skulle vara mycket mer än att flytta siffror mellan olika blanketter och program, Companyexpense med deras koppling till Fortnox har gjort administrationen mycket snabbare och säkrare. Att dessutom kunna göra allt jobb hemifrån eller på tåget passar oss bra då vi är spridda över hela landet.

Rasmus Åkesson

Kassör, Feministiskt initiativ

Smartare bokföring

En självlärande lösning som automatiserar hanteringen av kvitton och reseräkningar.

Reseräkning on the go

Kvitton, rapporter, attestering. Allt fixar du enkelt i appen.

Sparar tid

Mindre administration
= mer tid för annat.

Korrekt

En korrektare bokföring. Hjälper till att rapportera rätt från början.

Skräddarsytt

Flexibel tjänst som anpassas för att motsvara just era behov.

Enkel bokföring

Ett komplett och
färdigkonterat underlag.

Är du intresserad av att bli kund?