Companyexpense för företaget

En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton och reseräkningar. Snabbare. Billigare. Enklare.

För företaget

En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton och reseräkningar. Snabbare. Billigare. Enklare.

Sparar tid

Minskad
hanteringstid för utlägg och rapporter

Billigare

75% lägre kostnad i jämförelse med manuell hantering

Bättre översikt

Ökad insyn i kostnaderna för resor och utlägg

En smart och automatiserad tjänst

Allt görs i telefonen eller på webben. Enkelt för den anställde, chefen och ekonomi- och löneavdelningen.

En självlärande lösning som gör jobbet åt dig.

Kvitton, rapporter, attestering. Allt fixar du enkelt i appen.

Mindre administration
= mer tid för annat

En korrektare bokföring. Hjälper till att rapportera rätt från början.

Ger bättre översikt på företagets kostnader för resor och utlägg.

Ett komplett och färdigkonterat underlag.

Så funkar det

Får meddelande om att det finns en utläggsrapport att godkänna

Granskar rapporten i mobilen eller på webben

Godkänner eller avslår rapporten

Skickar rapporten till ekonomisystemet för utbetalning

Så funkar det

Reseräkning, traktamente, milersättning

Får meddelande om att det finns en utläggsrapport att godkänna.

Granskar rapporten i mobilen eller på webben.

Godkänner eller avslår rapporten.

Skickar rapporten till ekonomisystemet för utbetalning.

För chefen

App eller webb

Hantera alla kvitton, reseräkningar och rapporter från appen eller webben. Tjänsten kan användas var du än är.

Påminnelser

Missa aldrig viktiga händelser. Notifieringar i telefonen eller datorn när det finns nya rapporter att hantera eller attestera.

Attestera

Granska och attestera rapporter direkt i telefonen eller vid datorn. Skicka vidare för utbetalning och bokföring.

Översikt

Alla rapporter samlade på ett ställe. Få en snabb översikt över användare, datum, utlägg och belopp. Sortera, filtrera, sök.

En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton och reseräkningar. Snabbare. Billigare. Enklare.

För ekonomiavdelningen

För ekonomi-avdelningen

Reseräkning i molnet

Hantera alla reseräkningar från webben. Slipp oflexibla Excel-lösningar och borttappade utläggsrapporter. Automatisera utläggsprocessen på hela företaget.

Skräddarsy tjänsten

Anpassa tjänsten för att motsvara just era behov. Välj utseende, kontoplan, utläggskategorier, betalsätt, kostnadsställen och projekt etc.

Redigera

Redigera utlägg och rapporter vid felaktigheter i kontering, beskrivningar, belopp, moms etc. Användaren meddelas automatiskt vid förändringar.

Attestera

Granska, godkänn och avslå rapporter. Hantera felaktiga rapporter. Skicka om till avsändaren, skicka om för attest, skicka om utan attest, ta bort rapporter, markera som betalda.

Bokför

Skicka rapporter till bokföring. Se rapporter och kvittobilder i bokföringssystemet. Skicka underlag för utbetalning via bank eller lön. Tiden för utbetalning förkortas för de anställda.

Integrera

Companyexpense fungerar tillsammans med alla bokförings- och lönesystem. Standardiserade och färdiga kopplingar gör införandet av tjänsten enkelt och tryggt. Läs mer >>

Alla kvitton

Du kan hantera alla typer av kvitton. Mailkvitton vidarebefordras till tjänsten. Papperskvitton fotas i appen där de med hjälp av maskininlärning läses av automatiskt. Läs mer >>

Elektronisk körjournal

Gör det enklare att rapportera milersättning och koppla tjänsten till elektroniska körjournaler. Resorna importeras direkt till tjänsten. Ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen. Läs mer >>

Koppla företagskort

Förenkla utläggshanteringen ytterligare och koppla tjänsten till företagskort. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten med belopp, datum och inköpsställe och till rätt användare. Läs mer >>

Vad säger våra kunder?

I vårt digitaliseringsarbete och mål att bli helt papperslösa var Companyexpense den sista pusselbiten. Integrationen och flödet med Fortnox fungerar perfekt.

Daniel Chruzander

VD, Boxnet

På Harrys Pubar är vi många som reser i tjänsten, det innebär många milersättningar som ska rapporteras och många kvitton att redovisa. Därför införde vi Companyexpense för att effektivisera hanteringen av detta. Våra anställda ska inte behöva lägga tid på dessa tidskrävande administrativa processer och Companyexpense spar oss många timmar varje månad. För att nå full effekt av tjänsten så har vi även valt att integrera den med både vårt företagskort och vår elektroniska körjournal, vilket innebär att all milersättning och alla kortköp vi gör automatiskt rapporteras och konteras i Companyexpense. Tidsbesparingen där är betydande.
Andreas Lindén

CFO, Harrys Pubar

Jag önskade att mitt uppdrag som kassör skulle vara mycket mer än att flytta siffror mellan olika blanketter och program, Companyexpense med deras koppling till Fortnox har gjort administrationen mycket snabbare och säkrare. Att dessutom kunna göra allt jobb hemifrån eller på tåget passar oss bra då vi är spridda över hela landet.

Rasmus Åkesson

Kassör, Feministiskt initiativ

I vårt digitaliseringsarbete och mål att bli helt papperslösa var Companyexpense den sista pusselbiten. Integrationen och flödet med Fortnox fungerar perfekt.

Daniel Chruzander

VD, Boxnet

På Harrys Pubar är vi många som reser i tjänsten, det innebär många milersättningar som ska rapporteras och många kvitton att redovisa. Därför införde vi Companyexpense för att effektivisera hanteringen av detta. Våra anställda ska inte behöva lägga tid på dessa tidskrävande administrativa processer och Companyexpense spar oss många timmar varje månad. För att nå full effekt av tjänsten så har vi även valt att integrera den med både vårt företagskort och vår elektroniska körjournal, vilket innebär att all milersättning och alla kortköp vi gör automatiskt rapporteras och konteras i Companyexpense. Tidsbesparingen där är betydande.
Andreas Lindén

CFO, Harrys Pubar

Jag önskade att mitt uppdrag som kassör skulle vara mycket mer än att flytta siffror mellan olika blanketter och program, Companyexpense med deras koppling till Fortnox har gjort administrationen mycket snabbare och säkrare. Att dessutom kunna göra allt jobb hemifrån eller på tåget passar oss bra då vi är spridda över hela landet.

Rasmus Åkesson

Kassör, Feministiskt initiativ

Verkar det vara något för er?