Processflöde  |  Vilka regler gäller för milersättning?  |  En smartare körjounal

Best Practise

Hantera milersättning

Här behandlas hanteringen och processen för milersättning, smarta tjänsteresor helt enkelt. Förutom på Skatteverkets hemsida så finns även en del lagar & regler längre ner på sidan.

Processflöde

1. Resan sker

Den anställde gör en affärsresa som berättigar till milersättning. Den anställde rapporterar milersättning löpande i Tjänsten. Ett annat alternativ är om den anställde använder sig av elektronisk körjournal. Via den elektroniska körjournalen sparas datum, tid och körsträcka automatiskt. Resan överförs automatiskt till Tjänsten. Notera! Tjänsten måste vara ansluten till någon av Companyexpense partners som erbjuder elektronisk körjournal.

Fördelar

  • Samma system som hanterar allt, utlägg, traktamente och milersättning.
  • Enkelt att rapportera direkt efter resan.

2. Dags att rapportera

Vid rapporteringstillfället inkluderas milersättningen tillsammans med övriga utlägg. Eftersom rapportering av milersättningen har skett löpande så finns det tillgängligt i Tjänsten.Markera de körsträckor som ska utläggsrapporteras. Skicka in utläggsrapport.

Fördelar

  • Resorna sparas automatiskt. Missar inte att rapportera något.
  • Mindre manuellt jobb.
  • Lätt att rapportera körningar för olika projekt.
  • Rapporteringen sker automatiskt och sparar därmed tid.

3. Godkänn

Attestanten får automatiskt en notis om att det finns en rapport att granska. Godkänn milersättningen alternativt skicka tillbaka till den anställde för komplettering och/eller justering.

Fördelar

  • Behöver inte hålla koll på regelverk och vad som är skattepliktigt.
  • Med elektronisk körjournal registreras resorna automatiskt och därmed undviker man fusk.

4. Granska och utbetala

Utläggsrapporten skickas till ekonomi-/löneavdelningen. Rapporten kommer konterad och klar och behöver bara granskas och godkännas. Granska och betala ut ersättning till den anställde.

Fördelar

  • Behöver inte hålla koll på regelverk och vad som är skattepliktigt.
  • Med elektronisk körjournal registreras resorna automatiskt och därmed undviker man fusk.

Vilka regler gäller för milersättning?

När du reser med bil i tjänsten kan arbetsgivaren betala skattefri bilersättning med nedan belopp (gäller 2019):

18:50 kr per mil för egen bil

6:50 kr per mil för förmånsbil om den går på diesel

9:50 kr per mil för förmånsbil om den går på annat drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Betalas belopp utöver de skattefria delarna ovan hanteras överstigande belopp som lön.