Integritet & Säkerhet

Välkommen till vår integritets- och säkerhetssida! Här har vi sammanställt all information som är viktig för dig att veta kring integritet och säkerhet i användningen av Companyexpense.

Companyexpense AB:s Integritetspolicy

Denna Policy gäller från och med den 25:e maj 2018.

Allmänt

I denna Policy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Companyexpense tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med Companyexpense, redogörs bland annat för hur och varför Companyexpense behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Datainspektionens bindande föreskrifter och beslut.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

Companyexpense AB, 556977-0075, Ludvika, är programleverantör av ett webbaserat program för hantering av kvitton, reseräkningar och utlägg som nedan kallas “Tjänsten”. Companyexpense är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vid behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är ”Kund”/“Kunden” som är den registrerade organisationen hos Companyexpense, vilket är din arbetsgivare eller annan uppdragsgivare. Du som är Användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. Även företrädare för Kunden med ansvar att lägga upp Användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Companyexpense avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten kommer att använda Tjänsten.

Du som är samarbetspartner, leverantör eller återförsäljare av programmen kallas nedan “Affärspartner”. Kunder och Affärspartner har personer vars kontaktuppgifter finns registrerade hos Companyexpense för att vi ska kunna kontakta er, de kallas nedan “Kontaktpersoner”.

Companyexpense är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss i något av följande fall:

När Kategori Förklaring/syfte Exempel på personuppgifter
Försäljning Kontaktuppgifter Samlas in i syftet att kontakta potentiella kunder Namn, telefonnummer, mailadress
Inför utbildning Kontaktuppgifter Samlas in i samband med utbildningar / webinar i syftet att kunna hålla utbildningarna Namn, telefonnummer, mailadress
Support via chatt Kontaktuppgifter Samlas in för att slutföra supportärenden samt för att föra historik över supportärenden Namn, telefonnummer, mailadress
Support via telefon Kontaktuppgifter Samlas in för att slutföra supportärenden samt för att föra historik över supportärenden Namn, telefonnummer, mailadress
Support via mail Kontaktuppgifter Samlas in för att slutföra supportärenden samt för att föra historik över supportärenden Namn, telefonnummer, mailadress
Avtalsskrivning Kunduppgifter Uppgifter sparas som ett underlag för skrivet avtal Namn, mail, personnummer
Fakturering Företagsuppgifter Uppgifter för fakturering sparas. Namn, mail, personnummer
Mailkontakt Kontaktuppgifter Historik i mail kan sparas vid ett tydligt behov av uppgifterna Namn, mail, telefonnummer
Registrering av Användare Kontaktuppgifter Sparas i syftet att skicka ut nyhetsbrev / info till Användare. Namn, mail

Companyexpense är följaktligen personansvarig vid något av följande tillfällen:

 • När du beställer Tjänsten;
 • När du får inloggningsuppgifter och blir Användare av Tjänsten;
 • När du ingår avtal med Companyexpense och blir Affärspartner;
 • När du registreras som kontaktperson hos Companyexpense för din organisation;
 • När du har en fråga och/eller kontaktar Companyexpense; och
 • När du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

I denna Policy beskrivs vilka uppgifter Companyexpense samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta Companyexpense. Denna Policy gäller när du använder Tjänsten.

Personuppgifter vi samlar in

Companyexpense inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som Kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Companyexpense registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via den eller de plattformar som Companyexpense erbjuder.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Uppdatering av dina uppgifter på dina sidor som återfinns på companyexpense.se.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. [Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.]
 6. Ditt besök på våra webbplatser och vår App, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Vilka personuppgifter som behandlas varierar också beroende på vilken företagsform du har. För en Kund och/eller Affärspartner som är en enskild firma kan företagsuppgifterna bli personuppgifter. När du beställer Tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter om dig som kontaktperson och företagsuppgifter om dig som Kund. Alla Användare har registrerade kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter hos Companyexpense för att kunna använda Tjänsten. När du använder Companyexpense App kan du komma att ladda upp bilder i Tjänsten, som då kommer att behandlas av oss. Om ett avtal ingåtts med Companyexpense behandlar vi uppgifter om dig som Affärspartner, som vid enskild firma blir personuppgifter, och kontaktuppgifter om dig som Kontaktperson. Vid anmälan till utbildningar eller andra sammankomster behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Companyexpense kommer även att behandla utbildningsuppgifter om kursen du gått eller möjligen sammankomsten du deltagit i. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Anledningen till att vi behandlar och hur vi behandlar dina personuppgifter

Companyexpense samlar in personuppgifter om dig som Användare och Kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, samt för att ge dig som Kund en så bra upplevelse som möjligt av både Tjänsten och Companyexpense App samt hemsida. Vi behöver kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). För att kunna hantera order, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig samt kontakta dig behöver Companyexpense samla in personuppgifter vid beställning av Tjänsten.

Companyexpense behöver alla Användares personuppgifter för att:

 • du ska få tillgång till Tjänsten;
 • du ska kunna använda Tjänsten;
 • kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som Kund;
 • kunna identifiera dig; och
 • veta vilka Användare och Kunder som använder Tjänsten.

Vid användningen av Companyexpense App godkänner du att Companyexpense får tillgång till din kameramobil och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsten för exempelvis registrering av kvitton, reseräkningar och utlägg.

Företagsuppgifter om dig som Affärspartner behövs för att fullgöra avtalet och kontaktuppgifter om dig som kontaktperson för att kunna kontakta dig. Företagsuppgifter, kontaktuppgifter behövs också, samt information om vilken kurs eller sammankomst som du är deltagare på, behövs för att kunna tillhandahålla utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning. När du kontaktar oss via någon av Companyexpense kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig, i utbildningssyfte och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor från dig eller andra frågeställare med samma fråga. Besöker du Companyexpense hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Companyexpense behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Companyexpense;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra Användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och App utveckla, leverera och förbättra våra tjänster.
 7. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, App, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 8. För att kontakta dig via App, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 9. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och App att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av Tjänsten;
 10. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Companyexpense samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Dina uppgifter som Kund kan även komma att samköras med tredje parts register för att samla in mer information om dig som Kund. För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig på bästa sätt kan vi även komma att behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom Companyexpense gruppen. Vi delar även personuppgifter om Användare och Kunder mellan bolagen inom Companyexpense gruppen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig.

Rättslig grund för behandlingen

I och med att du lämnar uppgifter till Companyexpense ger du din tillåtelse till att Companyexpense registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Companyexpense att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Companyexpense använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Companyexpense sparar således personuppgifter om dig som Kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Companyexpense radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annat anges i svensk eller europeisk lag eller i prejudicerande beslut från domstol eller myndighet.

Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som Användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter kan komma behöva sparas till dess att uppföljning av eventuell utbildning eller annan sammankomst är genomförd. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är Kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi behöva lagra uppgifter baserat på i) intresseavvägning som exempelvis bevismaterial vid en potentiell tvist och för annan spårbarhet eller ii) baserat på krav under annan med GDPR konkurrerande tvingande lagstiftning. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Companyexpense iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Companyexpense kommer på eget eller Kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Följande rättigheter gäller för dig när dina personuppgifter behandlas av oss:

 • Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Companyexpense.
 • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om det strider emot annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut, samt om det efter en gjord intresseavvägning anses klarlagt att uppgifterna inte kan raderas.
 • Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen, detta görs enklast genom direkt kontakt med Companyexpense enligt nedan.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se), motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Companyexpense saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Companyexpense ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på privacy@findity.com.

För övriga frågor tveka inte att kontakta oss på:

Companyexpense Svenska AB
Engelbrektsgatan 20, 771 30 LUDVIKA
E-mailadress: info@companyexpense.se
Telefonnummer till kundservice: 0771 584 886

Säkerhet

Companyexpense som personuppgiftsbiträde har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i och kring tjänsten Companyexpense. Det innebär att vi i Companyexpense ska se till att det finns den säkerhet som behövs för exempelvis lagring, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter. När det inte finns funktioner i programmet för att hantera personuppgifterna har vi interna rutiner för detta. De åtgärder som Companyexpense vidtar beskrivs närmare nedan.

Autentisering och kryptering

 • Companyexpense använder 256-bitars kryptering (128-bitars för vissa äldre telefoner som har hårdvarubegränsningar) och 2048-bitars nycklar. All datakommunikation till och från Användarens datorer och telefoner krypteras med TLS, efterföljaren till SSL och den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.
 • Companyexpense tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter en tid. Kunden står alltid risken vid obehörig användning av Tjänsterna som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator eller telefon obevakad.
 • Det sker kontinuerlig verifiering av användare. Varje anrop till Companyexpenses servrar innebär en kontroll av den inloggades behörighet avseende organisation och roll.

Lagring och backuper

Companyexpense driftas på servrar i datahallar som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig. Lagringen av data finns på två geografiskt separerade platser i Sverige med full redundans och backuper tas varje timma.

 • Datahallarna är utrustade med brandskydd och klimatsystem. Det finns flera automatiska brandskydd och klimatkontrollsystem som ser till att temperaturen alltid är låg och att luftfuktigheten är optimal.
 • Datahallarna är utrustade med sekundärt strömförsörjningssystem samt dieselgeneratorer som säkerställer strömförsörjningen till servrarna. Redundanta högkapacitetsanslutningar säkerställer Användarnas tillgång till Tjänsterna.
 • Endast godkänd personal har tillgång till datahallen.
 • Companyexpenses Tjänster bygger på en modern serverplattform med redundans i flera nivåer.
 • Companyexpenses servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar. Dessutom är Companyexpense proaktiva genom övervakning och analys av brandväggar och systemloggar genom aktivt intrångsskydd och intrångsdetektering.

Companyexpense har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsterna. Krypteringen av Användarnas lösenord kvarstår vid backuperna. Kompletta backuper görs varje timma och överförs till geografiskt skilda platser. Överföringen sker krypterat.

Kunskaps- och informationsskydd

 • Endast ett fåtal nyckelpersoner med särskild behörighet inom Companyexpense känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • All personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och behörigheten styrs av Companyexpenses Driftavdelning.

Incidenthantering

Companyexpense har en incidentprocess för hantering av eventuella incidenter. Processen ska tydliggöra informationsflödet, vilka rutiner som finns, alla roller och ansvarsområden. Ett incidentteam sköter nödvändig samordning, kommunikation och ansvar för att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen.

Har du en fråga?

Har du några frågor om vår driftsmiljö eller säkerhet? Kontakta oss här >>