Webinar:
Koppla företagskortet till Companyexpense

Automatisera ännu mer  
med Companyexpense

Enklare

Minskad manuell administration

Snabbare

65% minskad hanteringstid

Smartare

Färre felaktigheter

Vi visar hur

Genom att koppla företagskortet till tjänsten automatiserar och förenklar ni hanteringen av kvitton ytterligare. Automatisk bokföring med ett komplett underlag. I våra seminarier online visar vi dig hur Companyexpense fungerar. Webinarierna är kostnadsfria och pågår i 30 minuter.

Webinarierna innehåller följande:

 • Introduktion till Companyexpense
 • Fördelar med att digitalisera hanteringen av utlägg & reseräkningar
 • Hur fungerar det?
  • Digitalisera kvitton med Companyexpense, i appen eller på webben
  • Automatisera utlägg
  • Koppling av företagskort
  • och mycket mer