Webinar:

Koppla företagskortet till Companyexpense

Förenkla hanteringen av kvitton och utlägg ytterligare genom att koppla tjänsten till företagskortet. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten.

Webinar:

Koppla företagskortet till Companyexpense

Förenkla hanteringen av kvitton och utlägg ytterligare genom att koppla tjänsten till företagskortet. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten.

Companyexpense

Automatisera ännu mer

Effektivt

Lägg mindre tid på manuell hantering av kvitton, utlägg och reseräkning.

Enkelt

Minska frustration och stress hos anställda med en enkel enhetlig lösning.

Pålitligt

Bättre kontroll och spårbarhet minskar felaktigheter och fusk.

Vi visar hur

Genom att koppla företagskortet till tjänsten automatiserar och förenklar ni hanteringen av kvitton ytterligare. Automatisk bokföring med ett komplett underlag. I våra seminarier online visar vi dig hur Companyexpense fungerar. Webinarierna är kostnadsfria och pågår i 30 minuter.

Webinarierna innehåller följande:

Introduktion till Companyexpense

Fördelar med att digitalisera hanteringen av utlägg & reseräkningar

Hur fungerar det?

Digitalisera kvitton, i appen eller på webben
Automatisera utlägg
Koppling av företagskort
och mycket mer