Webinar:

Redovisa köp med företagskort automatiskt

Förenkla hanteringen av kvitton och utlägg ytterligare genom att koppla företagskort till Companyexpense. Alla köp som görs med kort kommer automatiskt in till tjänsten.

Enklare redovisning av köp med företagskort

Automatisera ännu mer

}

Effektivt

Lägg mindre tid på manuell hantering av kvitton, utlägg och reseräkning.
R

Enkelt

Minska frustration och stress hos anställda med en enkel enhetlig lösning.
~

Pålitligt

Bättre kontroll och spårbarhet minskar felaktigheter och fusk.
Startsida Companyexpense
Faktura från bank
Kvitto för korttransaktion
Startsida Companyexpense

Vi visar hur

I våra seminarier online visar vi dig hur Companyexpense fungerar. Webinarierna är kostnadsfria och pågår i 45 minuter.

Webinarierna innehåller följande:
R
Introduktion till Companyexpense
R
Fördelar med att digitalisera hanteringen av utlägg & reseräkningar
R

Hur fungerar det?

Digitalisera kvitton i appen eller på webben
Koppla korttransaktioner automatiskt till utlägg
Flödet från köp till utbetalning för alla roller
och mycket mer

R
Introduktion till Companyexpense
R
Fördelar med att digitalisera hanteringen av utlägg & reseräkningar
R

Hur fungerar det?

Digitalisera kvitton i appen eller på webben
Koppla korttransaktioner automatiskt till utlägg
Flödet från köp till utbetalning för alla roller
och mycket mer